Plan pracy na 2022r.    II kwartał  III kwartał IV kwartał
Plan pracy na 2023r. I kwartał      

 

 

Treść uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 10.05.2022r.

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału w kadencji 2018-2022r.

 

INFORAMCJA o wyjeździe techniczno-turystycznym członków SIMP do Krakowa i Bochni w dniach 10-12.06.2022.

 

 

Jubileusz 85-lecia Oddziału SIMP w Łodzi


 14 października  2016 roku w budynku „Fabryki Inżynierów XXI wieku” na terenie Politechniki Łódzkiej, odbyło się seminarium z okazji 45-lecia działalności Koła Zakładowego SIMP na Politechnice Łódzkiej. Uroczyste spotkanie otworzył prezes Koła kol. Jacek Sawicki przemówieniem poświęconym historii działania Koła Uczelnianego SIMP-u na PŁ. W planie seminarium znalazły się przemówienia Prezesa Łódzkiego Oddziału SIMP, kol. Stanisława Sucharzewskiego oraz Wiceprezesa Zarządu Głównego SIMP, kol. Andrzeja Gołąbczaka. Został również odczytany list gratulacyjny od Dziekana Wydziału Mechanicznego prof. Tomasza Kubiaka. Stanisław Sucharzewski wręczył następnie nagrodę zwycięzcy XVI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznych zrealizowaną w krajowej wyższej szkole technicznej. Laureatem został mgr inż. Tomasz Gałka, nagrodę otrzymała również dr inż. Małgorzata Sikora, promotor zwycięskiej pracy. Legitymacje SIMP otrzymali z rąk Prezesa Koła nowoprzyjęci studenci Wydziału Mechanicznego PŁ. Oficjalną część wydarzenia zamknął wykład dr inż. Macieja Koreckiego, Wiceprezesa Segmentu Pieców Próżniowych SECO/WARWICK S.A. na temat długofalowej współpracy firmy z naukowcami z Politechniki Łódzkiej.

  

Umowa patronacka

 

Galerie zdjęć:

45 lecie KZ SIMP na PŁ   - 14.X.2016r.
80 lecie OŁ SIMP - 10.VI.2016r.

 

Ostatnia modyfikacja: 11-01-2023 14:17

St. M. © - 2020

Optymalizowano do rozdzielczości: 1024x765