PLAN PRACY ODDZIAŁU ŁÓDZKIEGO SIMP
na I kwartał 2022r.

Data

Temat

Osoba odpowiedzialna

25.01.2022r.

sala 202 godz.1600

Zebranie Zarządu Oddziału SIMP w Łodzi

 

 1. Ocena pracy poszczególnych członków zarządu z podaniem efektów ich działania w czasie kadencji 2018-2022.

 2. Przedstawienie wstępnych propozycji związanych z mającym się odbyć w 2022 roku Walnym Zgromadzeniem Oddziału SIMP w Łodzi

  - miejsce zebrania

  - data zebrania

  - określić   ilość delegatów w stosunku do ilości członków w kole, sekcji, towarzystwie.

 1. Sprawy różne.

 

Przewodniczący poszczególnych pionów

Stanisław Sucharzewski

Ryszard Grenda

 

Ryszard Grenda

Jolanta Trojanowska

22.02.2022r.

sala 202

 godz.1600

Zebranie Zarządu Oddziału SIMP w Łodzi

 

 1. Przedstawienie wstępne listy członków SIMP  do odznaczeń i wyróżnień z okazji Walnego Zgromadzenia SIMP.

 2.  Zatwierdzenie terminu, miejsca i godziny Walnego Zgromadzeni Oddziału SIMP.

 3. Akcja sprawozdawczo-wyborcza w kołach, sekcjach i towarzystwach naukowo-technicznych.

 4.  Informacja na temat wpisów do KRONIKI OŁ SIMP.

 5. Przedstawienie kandydatów na:
   - Prezesa Oddziału SIMP w Łodzi,
   - członków zarządu,
   - Sądu Koleżeńskiego,
   - Komisji Rewizyjnej.

 6. Sprawy różne

 

 

Krzysztof Dwornik

Jolanta Trojanowska

Tadeusz Bębenek

 

 

Rafał Izaszek

Anna Kieracińska

Małgorzata Kurzyńska

Tadeusz Bębenek

 

 

Stanisław Sucharzewski

Ryszard Grenda

29.03.2022r.

sala 202 godz.1600

Zebranie Zarządu Oddziału SIMP w Łodzi

 

 1. Sprawozdanie finansowe Oddziału SIMP w Łodzi za rok 2021.

 2.  Ostateczne przedstawienie listy członków SIMP do odznaczeń i wyróżnień - zatwierdzenie.

 3. Wstępna informacja o składach osobowych związanych z Walnym Zgromadzeniem SIMP w Łodzi:
  - Komisji Mandatowej,
  - Komisji Wnioskowej,
  - Komisji Wyborczej,
  - Komisji Skrutacyjnej,
  - protokolantów,
  - Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

 4. Druk mandatów i zaproszeń.

 5. Sprawy różne.

 

 

 

 

Ewa Holi-Pieńkowska

Małgorzata Sikora

 

Krzysztof Dwornik

 

Ryszard Grenda

 

 

 

 

 

 

 

Małgorzata Kurzyńska

Sekretarz Oddziału SIMP w Łodzi
Jolanta Trojanowska

 

Ostatnia modyfikacja: 05-01-2022 10:42

St. M. © - 2020

Optymalizowano do rozdzielczości: 1024x765