PLAN PRACY ODDZIAŁU ŁÓDZKIEGO SIMP
na I kwartał 2020r.

Data

Temat

Osoba odpowiedzialna

14.01.2020r.

około godz.12(*)

Zebranie Zarządu Oddziału SIMP w Łodzi z członkami

 

Miejsce zebrania: Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny

Porządek zebrania:

Dzień Firmy Haring

*-szczegóły zostaną przekazane w terminie późniejszym

 

Koło SIMP przy PŁ

Wojciech Stachurski

Towarzystwo Obrabiarek i Narzędzi

Małgorzata Sikora

11.02.2020r.

 godz.1200

Zebranie Zarządu Oddziału SIMP w Łodzi z członkami

 

miejsce zebrania: Pabianicka Fabryka Narzędzi „PAFANA” SA- 95-200 Pabianice, ul. Warszawska 75

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania i powitanie uczestników.

  2. Zwiedzanie zakładu.

  3. Wystąpienie Prezesa Zarządu PFN „PAFANA” SA.

  4. Referat pt.: ”Zużycie płytek skrawających podczas toczenia niejednorodnego materiału na przykładzie polimerobetonu” – kol. Radosław Rosik.

  5. Sprawy różne.

 

 

 

Rafał Izaszek

Józef Kaczmarek

Małgorzata Sikora

23.03.2020r.

sala 202 godz.1600

Zebranie Zarządu Oddziału SIMP w Łodzi

  1. Sprawozdanie finansowe Oddziału SIMP w Łodzi za rok 2019..

  2. Sprawy różne.

Ewa Holi-Pieńkowska

Małgorzata Sikora

Sekretarz OŁ SIMP
Jolanta Trojanowska

 

Ostatnia modyfikacja: 06-01-2020 21:51

St. M. © - 2020

Optymalizowano do rozdzielczości: 1024x765