PLAN PRACY ODDZIAŁU ŁÓDZKIEGO SIMP
na II kwartał 2022r.

Data

Temat

Osoba odpowiedzialna

19.04.2022r.

sala 202

godz.1600

Zebranie Zarządu Oddziału SIMP w Łodzi

1.  Regulamin Walnego Zgromadzenia – zatwierdzenie.

2 Porządek obrad Walnego Zgromadzenia – zatwierdzenie.

3. Przedstawienie listy zaproszonych gości.

4. Przedstawienie całości sprawozdania Oddziału SIMP w Łodzi za okres kadencji 2018-2022.

5. Przedstawienie kandydatur delegatów O/SIMP w Łodzi na Zjazd  Delegatów SIMP ( 2 delegatów + 1 zastępca) – w Zjeździe biorą udział Członkowie Honorowi Oddział (kol. kol. S. Sucharzewski, W. Opasewicz, R. Grenda, A. Gołąbczak, W. Gałecki).

6.  Ostateczne składy osobowe:

a)  Komisji Mandatowej,

b)  Komisji Wnioskowej,

c)  Komisji Wyborczej,

d)  Komisji Skrutacyjnej,

e)  Protokolanci,

f)  Przewodniczący i zastępca Walnego Zgromadzenia O/SIMP,

g)  Sztandar Stowarzyszenia – obsługa.

7.  Sprawy różne:

a)  Kronika Oddziału SIMP,

b) catering w czasie trwania Walnego Zgromadzenia O/SIrawozdawczo-wyborczej w MP,

c) relacja z akcji sprawodawczo-wyborczej w kołach, sekcjach, towarzystwach n-t.

 

Ryszard Grenda

Ryszard Grenda

Ryszard Grenda

Stanisław Sucharzewski

Jolanta Trojanowska

Stanisław Sucharzewski

Ryszard Grenda

 

Ryszard Grenda

 

 

 

 

Stanisław Sucharzewski

 

Dariusz Spychalski

Małgorzata Kurzyńska

Małgorzata Sikora

Rafał Izaszek

Witold Opasewicz

10.05.2022r.

WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW ODDZIAŁU SIMP W ŁODZI

godzina 15,45 w pierwszym terminie i godz. 16,oo w drugim terminie

POLITECHNIKA ŁÓDZKA – 90-924  Łódź, ul. Stefanowskiego 1/15 w Fabryce Inżynierów XXI wieku, budynek A-18, sala 102 (wjazd od ul. Żwirki)


 

 

 

 

ZARZĄD

24.05.2022r.

sala 202

godz.1600

Zebranie Zarządu Oddziału SIMP w Łodzi

 

1.  Ukonstytuowanie się nowo- wybranego zarządu

2. Ukonstytuowanie się nowo – wybranej Komisji Rewizyjnej

3.  Ukonstytuowanie się nowo – wybranego Sadu Koleżeńskiego

4.   Schemat organizacyjny oddziału

- obsadzenie osobowe komisji w pionach vice- prezesów ds. organizacyjnych, szkoleniowych, ekonomiczno-finansowych i sekretarza.

 

 

Prezes Oddziału

10-12.06.2022r.

Wyjazd techniczno-turystyczny

KRAKÓW-BOCHNIA-ZAMEK WIŚNICZ

Kol. Danuta Żelazna

Kol. Jolanta Trojanowska

21.06.2022r.

sala 202

godz.1600

Zebranie Zarządu Oddziału SIMP w Łodzi

1.     Przedstawienie opracowanego Harmonogramu Realizacji Uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału SIMP w Łodzi przyjętej w dniu 10 maja 2022r.

2.    Przedstawienie propozycji działań komisji na lata 2022-2026.

3.  Sprawy różne.

 


Sekretarz OŁ SIMP
Jolanta Trojanowska

 

Ostatnia modyfikacja: 10-03-2022 15:04

St. M. © - 2020

Optymalizowano do rozdzielczości: 1024x765