EGZAMINY

Przy Oddziale Łódzkim Stowarzyszenia Inżynierów I Techników Mechaników Polskich działa powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki KOMISJA KWALIFIKACYJNA  do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach związanych z dozorem oraz eksploatacją sieci energetycznych. Członkowie tej Komisji posiadają wieloletnią praktykę eksploatacyjną w przemyśle oraz szkoleniową.

Komisja Kwalifikacyjna Nr 310 posiada uprawnienia do prowadzenia egzaminów w niżej wymienionych grupach:

·  Eksploatacja i Dozór

grupa 1             -              1,2,3,4,5,6,7,9,10

1 - urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektro-energetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
2 - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV;
3 - urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1kV;
4 - zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kW;
5 - urządzenia elektrotermiczne;
6 - urządzenia do elektrolizy;
7 - sieci elektryczne oświetlenia ulicznego;
9 - elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciw wybuchowym;
10 - aparatura kontrolno-pomiarowa  oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt.1-9.

grupa 2             -              1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1 - kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, mocy powyżej 50kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
2 - sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50kW;
3 - turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
4 -
przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50kW;
5 - urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50kW;
6 -
pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50kW;
7 -
sprężarki o mocy powyżej 20kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
8 -
urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100Mg;
9 -
piece przemysłowe o mocy powyżej 50kW;
10 -
aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt.1-9.

grupa 3             -              3,4,5,6,7,8,10

3 - urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
4 -
sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
5 -
sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
6 -
urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5kPa;
7 -
urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5kPa;
8 -
przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50kW;
10 - aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt.1-9.

Koszt egzaminu zgodnie z Rozporządzeniem MGP i PS z dnia 28 kwietnia 2003 roku   – wynosi 10% od najniższego bieżącego wynagrodzenia krajowego.


SZKOLENIA:

Oddział prowadzi również szkolenia w zakresie czynności:
·  obsługa, konserwacja, remonty, montaż
·  kontrolno-pomiarowe (ochrony p/porażeniowej przy zastosowaniu falowników, natężenie oświetlenia).
Koszt szkolenia – ceny do uzgodnienia.


KONTAKT:

- sekretariat Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – Dom Technika w Łodzi, Plac Komuny Paryskiej 5a – II piętro – pokój 201 czynny poniedziałek – piątek w godz. 1000-1600
-
telefon/faks: (42) 632-55-36; 605-22-70-12
- zamówienia można przesyłać e-mailem: lodz@simp.pl


Wnioski do zgłoszenia na egzaminy z eksploatacji:
Grupa 1 2 strony pdf  - 241kB  
Grupa 2 2 strony pdf  - 273kB
Grupa 3 2 strony pdf  - 254kB
Wnioski do zgłoszenia na egzaminy z dozoru:
Grupa 1 2 strony pdf  - 308kB  
Grupa 2 2 strony pdf  - 312kB
Grupa 3 2 strony pdf  - 293kB

Oświadczenie pracodawcy:
              1 strona doc doc - 19kB  

  

Ostatnia modyfikacja: 15-07-2022 13:49

St. M. © - 2020

Optymalizowano do rozdzielczości: 1024x765